Coördinatiedynamica

Bezoek de website van Coördinatiedynamica (in English).

Het voornaamste doel van dit programma is om coördinatie tussen ledematen, en coördinatie tussen bewegingen en de omgeving te begrijpen. Dit doen we met behulp van de concepten en gereedschappen van de dynamische-systeemtheorie. We richten ons op de stabiliteit van gedragspatronen, en hoe deze worden beïnvloed door bewegingsparameters, zoals accuratesse, frequentie, amplitude en kracht, en door cognitieve parameters en perceptie. We modelleren deze eigenschappen en effecten als (stochastische) dynamische systemen, om zodoende het functionele en operationele ontwerp te ontdekken van motorische-controlesystemen.

Een belangrijke pijler van dit programma betreft het onderzoek naar neurale activiteit. Neurale activiteit wordt gereguleerd op verschillende spatiële en temporele schalen, waarbij het brein excitatoire en inhibitoire input levert aan andere delen van het brein, het ruggenmerg en de spieren. Een belangrijk inzicht is dat het brein in zeer vele toestanden tegelijk kan verkeren (‘metastabiliteit’), waardoor het brein optimaal in staat is om te switchen tussen verschillende gedragingen en dus maximale flexibiliteit kan herbergen.