VU-sociaal psycholoog Jellie Sierksma genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs 2020

Voor haar onderzoek naar discriminatie onder kinderen. Stemmen kan vanaf maandag 19 oktober.

12-10-2020 | 13:22

Discriminatie voorkomen? Dan denken we toch al snel aan volwassenen. Maar als kinderen leren begrijpen wat discriminatie is en hoe het tot stand komt, zouden zij wel eens de motor kunnen zijn die maatschappelijke verandering aandrijft. De vraag is echter of kinderen überhaupt letten op iemands huidskleur als ze diegene zien en of ze bijvoorbeeld liever vrienden kiezen met dezelfde huidskleur? Misschien discrimineren kinderen wel, maar hebben ze het zelf niet eens door. VU-onderzoeker Jellie Sierksma probeert met haar onderzoek beter te begrijpen of en wanneer kinderen discrimineren, we er iets aan kunnen doen, en we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen zich welkom voelen in Nederland! Stemmen op het onderzoek kan op de website van Het Klokhuis.

201012 Klokhuisprijs 2020 TEXTStereotype ideeën In dit onderzoek bekijkt Sierksma (foto) in welke mate kinderen hun sociale gedrag afstemmen op de etnische groep(en) waar anderen toe behoren. Ook onderzoeken we daarbij vanaf welke leeftijd kinderen stereotype ideeën over anderen ontwikkelen en of/hoe dit verandert als zij ouder worden. Tot slot is zij geïnteresseerd in de mate waarin we vooroordelen en discriminatie kunnen voorkomen gedurende de kindertijd. Sierksma: “Mijn onderzoek Kids in Context loop al tien jaar waarvan ook al resultaten zijn. Door beter te leren begrijpen wanneer en hoe discriminatie vroeg in de ontwikkeling tot stand komt, hopen we uiteindelijk interventies te kunnen ontwikkelen die effectief zijn in het voorkomen discriminatie.”  
 
Kids in Context
Gedurende de basisschooltijd zijn kinderen volop in ontwikkeling: Ze leren wie ze zelf (willen) zijn en hoe ze zich verhouden tot de wereld om hen heen. Het onderzoek van Kids in Context probeert beter te begrijpen hoe de sociale context waarin kinderen zich bevinden (thuis, op school, in de buurt, Nederland) hun ontwikkeling beïnvloedt. Het onderzoek wordt gedaan op scholen, kinderdagverblijven en in (kinder)musea.

Klokhuis Wetenschapsprijs
De Klokhuis Wetenschapsprijs wordt uitgereikt op zondag 15 november 2020. Uit 61 inzendingen, afkomstig van universiteiten, hogescholen en umc’s in Nederland, zijn tien onderzoeken genomineerd. De prijs richt zich op wetenschappelijk onderzoek, dat relevant en interessant is voor kinderen op de basisschool. Kinderen kunnen vanaf 19 oktober stemmen via een stemtool op de website van Het Klokhuis.