Nederlands Autisme Register aan de VU krijgt subsidie van 1,5 miljoen euro

Het Nederlands Autisme Register (NAR) van de VU krijgt 1.5 miljoen euro subsidie van ZonMw. Het NAR gaat de subsidie de komende acht jaar gebruiken om uit te breiden en meer onderzoek te kunnen doen.

12-11-2019 | 14:00

Optimale ondersteuning
Naast het uitgebreide vragenlijstonderzoek van het NAR kan met deze subsidie nu ook genetisch onderzoek, online tests en online interventies worden uitgevoerd. Hoofdaanvrager Sander Begeer: “Ondanks veel onderzoek weten we nog steeds niet goed hoe mensen met autisme het beste ondersteund kunnen worden. Door mensen met autisme te volgen over een langere periode krijgen we daar veel beter zicht op.”

Meervoudige problematiek
Autisme gaat vaak gepaard met andere problemen, zoals slaapproblemen en depressie. Er bestaan online behandelingen voor deze problemen en voor mensen met autisme is dit mogelijk een uitkomst. “Juist vanwege hun affiniteit met online communicatie”, aldus Begeer. “Wij onderzoeken of en bij wie online interventies voor slaapproblemen en depressie helpen. Daarnaast onderzoeken we online interventies voor sociale vaardigheden. Ook delen we onze onderzoeksbevindingen op een toegankelijke manier en bij succes worden interventies breed beschikbaar gemaakt.” Een voorbeeld van zo’n interventie is www.moodbuster.science.

Nederlands Autisme Register
Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de VU en werkt nauw samen met ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland. Het doel van dit register is om de levensloop van mensen met autisme voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Door op grote schaal gegevens te verzamelen over de leefsituatie van mensen met autisme in Nederland, worden verschillen en overeenkomsten in de levensloop van mensen met autisme in kaart gebracht. De data zijn waardevol voor onderzoek naar wat kan helpen om de ontwikkeling van mensen met autisme te stimuleren en hun levenskwaliteit te verbeteren. Iedereen met een autisme diagnose kan deelnemen.

Subsidie
De subsidie is toegekend door ZonMw gebaseerd op een gezamenlijk initiatief van hoofdaanvrager/projectleider dr. Sander Begeer (VU), projectleider dr. Tinca Polderman en medeaanvragers dr. Erik van der Burg (VU),  Prof. Dr. Annemieke van Straten (VU), Prof. Dr. Heleen Riper (VU), Prof. Dr. Bhisma Chakrabarti (University of Reading), Prof. Dr. Hilde Geurts (UvA) en Drs. Maria Hibma (Nederlandse Vereniging voor Autisme).

Kijk voor meer informatie op de website van het Nederlands Autisme Register.