Maurits van Tulder nieuwe interim decaan Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Het College van Bestuur benoemt met ingang van 1 juni 2019 VU-hoogleraar Maurits van Tulder tot interim decaan van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (FGB). De benoeming is voor de duur van twee jaar.

09-05-2019 | 11:11

Maurits van Tulder pasfotoMaurits van Tulder
Van Tulder is sinds 2013 afdelingshoofd bij Gezondheidswetenschappen aan de Faculteit der Bètawetenschappen. Naast het interim decanaat blijft hij nog voor één dag in de week verbonden aan de afdeling Gezondheidswetenschappen. Van Tulder:” FGB is een prachtige faculteit met veel goede wetenschappers en veel talenten. Er wordt uitstekend onderzoek gedaan en onderwijs verzorgd met onderwerpen die zeer maatschappelijk relevant zijn. Het is een faculteit die er toe doet! Ik zie het als een eer en een mooie uitdaging om bij FGB aan de slag te gaan.”Vinod Subramaniam: “Het CvB is er van overtuigd dat de faculteit versterkt door kan gaan op de weg die zij is ingeslagen. Een weg waarin verbinding en interdisciplinaire samenwerking centraal staan in een omgeving vol kansen. Maurits is een gerenommeerde wetenschapper die bruggen bouwt tussen disciplines in zijn eigen werk en is thuis in zowel de gedragswetenschappen als de bewegingswetenschappen, de domeinen waarin in FGB opereert”. 

VU-hoogleraar Peter Beek neemt afscheid van zijn functie van decaan
Van Tulder volgt met zijn benoeming tot decaan VU-hoogleraar Peter Beek op die de functie van decaan twaalf  jaar heeft uitgevoerd. Eerst als decaan van de voormalige Faculteit der Bewegingswetenschappen en sinds 2015 als decaan van FGB. Peter Beek pakt na 1 juni zijn wetenschappelijke rol weer op.