Universitair hoofddocent Leonore de Wit krijgt Comenius beurs van 100 duizend euro

Universitair hoofddocent Leonore de Wit kan deze Comenius senior fellowship de komende twee jaar besteden aan een onderwijsinnovatie binnen het thema 'studentenwelzijn'.

18-04-2019 | 13:13

De aanvraag is samen met 23 andere aanvragen geselecteerd door de minister van OCW.

Opleidingsprogramma
De Wit gaat een opleidingsprogramma van de Exeter University (UK) implementeren in het psychologie curriculum van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Studenten worden hierin getraind in kennis en vaardigheden op het gebied van laag intensieve psychologische behandelingen. Deze behandelingen zijn laagdrempelig doordat ze vaak online worden aangeboden (EHealth) en worden in toenemende mate ingezet.

Specifieke training
Het ondersteunen van de behandelingen gebeurt door coaches die specifiek zijn opgeleid. De Wit: “Binnen Nederland is er nog geen universiteit die een specifieke training biedt voor deze coaches. Voor studenten psychologie is een dergelijke training uitermate geschikt en vergroot hun beroepsperspectieven.” Binnen de VU zullen studenten die binnen dit programma zijn opgeleid ingezet worden als coaches binnen het project ‘Caring Universities’.

Verbeteren welzijn studenten
Dit project van de sectie klinische psychologie richt zich op het verbeteren van het welzijn van studenten door het aanbieden van laag intensieve EHealth interventies. Op deze manier helpen VU-studenten andere VU-studenten met het verbeteren van hun welzijn, een win-win situatie.

Meer informatie over de Comenius senior fellowship