Pedagoge Marije Verhage krijgt Veni-beurs

Marije Verhage (Ontwikkelingspedagogiek) heeft een prestigieuze Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gekregen.

28-07-2017 | 10:00

Zij ontvangt de subsidie van 250.000 euro voor haar onderzoek ‘Zo ouder, zo kind?’, dat zich richt op de ontwikkeling van ouder-kind relaties. Met deze financiële ondersteuning kan Verhage de komende drie jaar onderzoek doen op dit gebied.

Zo ouder, zo kind?
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de manier waarop ouders terugkijken op hun jeugd samenhangt met de kwaliteit van de relatie met hun eigen kinderen. Dit fenomeen wordt intergenerationele overdracht van gehechtheid genoemd. Verhage heeft voor haar onderzoek een wereldwijd samenwerkingsverband met ruim 60 onderzoekers opgezet en zal voor dit onderzoek de gegevens uit 100 studies op dit gebied samen bekijken om zo meer gedetailleerde vragen te kunnen beantwoorden dan mogelijk is met een enkele studie. Zij is niet alleen geïnteresseerd in gevallen waarin intergenerationele overdracht plaatsvindt, maar ook in gevallen waarin dit juist niet lijkt te gebeuren. Hierbij kijkt ze bijvoorbeeld of deze overdracht minder sterk is bij kinderen met een makkelijk temperament of bij ouders die veel steun van hun partner ervaren. Deze kennis kan gebruikt worden om intergenerationele cirkels van overdracht te doorbreken.

Loopbaan
Marije Verhage studeerde Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde in 2013 aan de VU bij prof Carlo Schuengel en Dr Mirjam Oosterman. Haar proefschrift ging over opvoedingsonzekerheid bij vrouwen tijdens de zwangerschap en het prille ouderschap. Vorig jaar ontving zij een Early Career Outstanding Paper Award van de American Psychological Association. Vanuit de Universiteit Leiden keert zij in september terug naar de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de VU en het Generaties2-project naar de opvoeding en ontwikkeling bij 2.000 gezinnen, om daar haar VENI project uit te voeren.

Veni-beurzen
NWO heeft aan 154 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering toegekend. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. Veni maakt onderdeel uit van NWO’s Vernieuwingsimpuls: Veni, Vidi, Vici.