Vrije Universiteit Amsterdam beëindigt samenwerking met RED-KITE voor uitrol oncokompas 2.0

Na de concessieverlening begin 2016, zijn VU en Red-Kite gestart met de verdere uitrol van OncoKompas 2.0. Het afgelopen jaar hebben partijen intensief samengewerkt aan de totstandkoming van een ambitieus plan met als doel OncoKompas 2.0 beschikbaar te maken voor oncologische patiënten, waarbij Red-Kite volledig verantwoordelijk was voor het dagelijks beheer en de verdere uitrol van het Oncokompas 2.0.

16-05-2017 | 11:20

Het afgelopen jaar is het voor Red-Kite moeilijk gebleken investeerders aan te trekken en/of sluitende afspraken te maken met zorgverzekeraars. De VU is van mening dat het voorliggende plan met een hoogwaardig  kwaliteits- en ambitieniveau niet te realiseren is bij de door de VU vastgestelde uitgangspunten van 2015. 

De VU en Red-Kite hebben in de achterliggende periode goed met elkaar samengewerkt. De VU betreurt het daarom ten zeerste dat de samenwerking vroegtijdig is beëindigd.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
prof. dr. Irma Verdonck-de Leeuw, via i.m.de.leeuw@vu.nl

of de afdeling Inkoopmanagement van de Vrije Universiteit
Tel: 020 5985787
E-mail: aanbesteding.fpc@vu.nl