Sociaal gedrag niet beïnvloed door gender maar door omgeving en denkpatronen

16-12-2020

09.45

Online

Quantifying fairness: the influence of selfconstrual on social decision-making

N.H. Flinkenflögel

prof.dr. A.C. Krabbendam, dr. S. Novin, dr. M. van Kesteren

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Sociaal gedrag van vrouwen en mannen is niet statisch maar dynamisch. Elk gender reageert namelijk op specifieke verschillen in de omgeving. De manier waarop een persoon naar zichzelf kijkt in een sociale context kan veranderen binnen de context waarvan deze persoon afhankelijk is. Dit blijk uit het promotieonderzoek van Nic Flinkenflögel die onderzocht wat het effect is van 'self-construal' (hoe je jezelf ziet in relatie tot anderen) en wat het effect daarvan is op sociale beslissingsgedrag.

Sociale keuzes
Flinkenflögel deed onderzoek aan de hand van priming technieken, waarbij afhankelijke of onafhankelijke denkpatronen (mindset) actief werd gemaakt. Priming is onderdeel van het langetermijngeheugen en verwijst naar onbewuste invloeden vanuit het verleden of vanuit de omgeving. Hierdoor werd duidelijk dat de sociale keuzes die mensen maken afhankelijk is van de mindset die op dat moment actief is. 

Flinkenflögel: “We vonden dat vrouwen niet meer prosociaal zijn dan mannen bijvoorbeeld, maar dat dit erg wisselt door wat er van tevoren wordt geprimed. Ook vonden we dat mannen en vrouwen anders reageerden op verschillende type primes, wat aangaf dat ze gevoeliger zijn voor verschillende soorten sociaal gedrag. Mannen identificeren zich sterker met een groep, terwijl vrouwen meer waarde hechten aan intieme relaties.”

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA