Bijhouden motorische ontwikkeling tijdens gymles draagt bij aan gezondheid basisschoolleerlingen

07-10-2020

11.45

Aula

Gymmermansoog

W.G. van Kernebeek

prof.dr. G.J.P. Savelsbergh, dr. H.M. Toussaint, dr. M. Janssen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Met een instrument die de motorische vaardigheid van elke leerling in kaart brengt, kan de gymleraar een belangrijke taak vervullen in de gezonde ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen leerlingen worden gesignaleerd die gebaat zijn bij extra ondersteuning op bijvoorbeeld school, of - bij grotere motorische achtstanden - worden doorverwezen naar de Jeugdgezondheidszorg voor een follow-up. De ondersteuningsroute "bewegen en motoriek", zoals die momenteel in Amsterdam wordt geïmplementeerd kan hier goed op aansluiten. Dit blijkt uit het onderzoek van Tim van Kernebeek die bij ruim 30 Amsterdamse basisscholen de grof-motorische vaardigheid van kinderen in kaart bracht.

Testen van vier vaardigheden
Van Kernebeek testte een bestaande 4-vaardighedenscan op betrouwbaarheid en validiteit om de motorische vaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs te monitoren. Van Kernebeek: “Een onderdeel van die scan is dat tijdens de gymles het motorische niveau van kinderen van 6 jaar en ouder wordt beoordeeld. De leerlingen hinkelen op één been, staan stil op één been, huppelen en springen en stuiten met een bal. Daarnaast beantwoorden ze vragen over sportactiviteiten en wordt hun lengte en gewicht gemeten.”

Gezonde ontwikkeling
De grof-motorische ontwikkeling is een belangrijk aspect van de gezonde ontwikkeling van kinderen. Het lijkt erop dat de gymlessen op school een belangrijke rol vervullen bij deze ontwikkeling. Van Kernebeek: “Echter, om gymlessen goed aan te laten sluiten bij het niveau van elke leerling en leerlingen te identificeren die gebaat zijn bij extra ondersteuning, heeft de gymdocent een feedbackloop nodig. Een instrument die de motorische vaardigheid van elke leerling snel in kaart kan brengen kan hierbij helpen. Dit instrument is nu getest en kan in praktijk worden gebracht.”

Motorische vaardigheid
De motorische vaardigheid is een belangrijke factor bij onder andere 'plezier in bewegen', sport en spel, fysieke activiteit, fitheid, en BMI. Door het monitoren van de motoriek kunnen kinderen met motorische achterstanden gesignaleerd worden. Hierdoor kunnen interventies vroegtijdig gestart worden. Dit draagt bij aan een actieve en gezonde leefstijl op oudere leeftijd.

Meer informatie over het proefschrift