Aanraking geeft mensen een geborgen en veilig gevoel

06-10-2020

15.45

Online

Contact Comfort

M.M. Tjew-A-Sin

prof.dr. S.L. Koole, dr. M. Tops

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Iemand aanraken vanuit genegenheid (affectieve aanraking) heeft positieve invloed op hoe die persoon zich voelt. Aanraking kan bijvoorbeeld invloed hebben op de mate van veiligheid die mensen ervaren, of zelfs angst voor de dood verminderen bij mensen met weinig zelfvertrouwen. Een geruststellende aanraking op iemands schouder kan al genoeg zijn. Zelfs gesimuleerde aanrakingen, zoals het vasthouden van een teddybeer, kunnen een geborgen en veilig gevoel geven. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Mandy Tjew-A-Sin.

Effecten van aanraking
Mensen raken anderen aan om genegenheid te tonen. Dit doen we door te knuffelen, te aaien en zachtjes te strelen. Uit het onderzoek van Tjew-A-Sin blijkt dat de effecten van affectieve aanraking veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt. Tjew-A-Sin: “Zo waren mensen met weinig zelfvertrouwen minder bang voor de dood als ze werden geconfronteerd met hun sterfelijkheid. Bovendien ontdekten we dat mensen met een angstig-vermijdende hechting of een minder veilige hechting met ouders/verzorgers, zich meer verbonden en geborgen voelden na het aanraken van een zachte stof.”

Mens, emotie en maatschappij
Eerder onderzoek laat ook zien dat zelfs vluchtige aanrakingen invloed hebben op de mens, op emotioneel en maatschappelijk vlak. “Sterker nog, mensen die weinig met affectie worden aangeraakt, besteden geld en tijd aan diensten die affectieve aanraking nabootsen,” vertelt Tjew-A-Sin. “Dat wordt recentelijk extra benadrukt door het coronavirus en de gevolgen daarvan. Aanraking moeten we daarom niet onderschatten en is van groot maatschappelijk belang vanwege effecten aanraking op gezondheid, opvoeding en binding van kinderen, motivatie van studenten etc.“

Livestream: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA