Beslissingen nemen in de sport

15-01-2020

11.45

Aula

Perception – action coupling and decisionmaking in sport

G. Paterson

prof.dr. G.J.P. Savelsbergh, dr. G.J. van der Kamp

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Beslissingen verschillen wanneer spelers reageren met verbale of vereenvoudigde bewegingsreacties in nagebootste omstandigheden in vergelijking met wanneer ze bijvoorbeeld een echte vrije trap moeten uitvoeren in voetbal. Deze resultaten zijn essentieel voor onderzoekers en trainingsspecialisten om te begrijpen hoe ze onderzoeks- en trainingsprotocollen in de toekomst kunnen structureren. Dit zijn de resultaten van het promotieonderzoek van Gareth Paterson.

Test- en trainingsimplicaties
De resultaten hebben gevolgen voor het maken van beslissingen in de sport, zowel op het gebied van tests als op het gebied van opleiding. Het is essentieel om deze vaardigheden te testen en te trainen in een omgeving die zo veel mogelijk overeenkomt met de werkelijke concurrentiesituatie. Concreet betekent dit dat de deelnemers moeten reageren op stimuli met bewegingen die lijken op die van de echte wereld. Paterson: "Door het bestuderen en trainen van de besluitvorming in situaties waarin geen volledige bewegingsreacties nodig zijn, kunnen belangrijke informatie ontbreken die ons in staat stelt het besluitvormingsproces volledig te begrijpen".

Bekwame en niet-bekwame spelers
Besluitvorming in de sport is een belangrijke onderscheidende factor tussen bekwame en niet-bekwame spelers. Het is daarom essentieel om de besluitvormingsprocessen bij sporters volledig te begrijpen, zodat we deze belangrijke perceptueel-cognitieve vaardigheid goed kunnen testen en trainen. Er is onderzoek gedaan dat suggereert dat het bij uitwendige, onderscheppende taken zoals het voorkomen van een penalty in het voetbal, essentieel is om ervoor te zorgen dat de deelnemers getest en getraind worden in omstandigheden die zoveel mogelijk overeenkomen met de wedstrijdsituatie. Meer specifiek, om ervoor te zorgen dat de deelnemer reageert in omstandigheden waarin een volledig interactieve bewegingsrespons vereist is (d.w.z. dat ze de bal daadwerkelijk moet redden), aangezien er onder deze verschillende omstandigheden verschillende resultaten worden gevonden.

Meer informatie over het proefschrift