Slechte spieren bij ouderen door ziekenhuisopname zorgen voor problemen thuis

14-01-2020

09.45

Aula

Diagnostics, determinants and consequences of poor muscle status during hospitalization:

J.M. van Ancum

prof.dr. A.B. Maier MD, prof.dr. M.A.G.M. Pijnappels, dr. C.G.M. Meskers, dr. N. Jonkman

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Een derde van de oudere patiënten die wordt opgenomen in het ziekenhuis gaat achteruit in hun fysiek functioneren. Na ontslag uit het ziekenhuis blijkt het moeilijk om weer terug te komen op het niveau van de eerdere conditie. Als er tijdens en na ziekenhuisopname meer aandacht gegeven wordt aan de spierstatus dan kunnen we dit probleem tegengaan. Ouderen kunnen op die manier mogelijk langer en beter zelfstandig functioneren na ontslag. Die aandacht voor de spieren wil Jeanine Van Ancum bewerkstelligen met haar promotieonderzoek.

Slechte spierstatus
Het onderzoek van Van Ancum gaat over diagnostiek naar, risicofactoren voor en gevolgen van een slechte spierstatus bij oudere personen. Er zijn meerdere groepen ouderen onderzocht, maar er is met name gekeken naar oudere patiënten in het ziekenhuis. Van Ancum: “Dit onderzoek is met name belangrijk omdat er te weinig aandacht is voor de status van spieren bij oudere patiënten die in het ziekenhuis liggen. We ondervonden dat de samenleving wel duidelijk voor ogen heeft dat spieren belangrijk zijn, maar niet hoe een slechte spierstatus het beste behandeld kan worden.” 

Gevolgen na ziekenhuisopname
Artsen komen vaak oudere patiënten tegen die complexe zorg nodig hebben en een vergroot risico lopen dat zij niet goed herstellen. Ruim een derde van alle ziekenhuisopnames bestaat uit oudere patiënten. Een steeds groter deel van hen heeft meerdere ziektes tegelijkertijd en een groot aantal gebruikt medicijnen. Dit kan resulteren in een slechte spierstatus bij opname. De gevolgen hiervan zijn onder andere vallen, afhankelijk wonen en mortaliteit. Van Ancum: “Ziekenhuisopnames verminderen de lichamelijke conditie in alle leeftijden, maar hebben met name een impact op oudere patiënten. Wij kwamen erachter dat oudere patiënten met een slechte spierstatus een groter risico lopen op een valpartij, afhankelijk worden van zorg en vaker overlijden tijdens drie maanden na opname”

Bewustzijn en nieuwe methodes
Daarnaast onderzocht Van Ancum nieuwe methodes om een slechte spierstatus te diagnosticeren. Risicofactoren voor het hebben van slechte spieren zijn onder andere voeding, ontsteking en cognitie. Van Ancum: “Bepaalde groepen patiënten lopen een grotere kans op het hebben van een slechte spierstatus bij aanvang van de ziekenhuisopname. Hopelijk zal het creëren van bewustzijn over factoren en gevolgen van een slechte spierstatus bij clinici en onderzoekers, evenals bij het publiek, de preventie en behandeling verbeteren.”

Meer informatie over het proefschrift