De rol van genen en omgeving in gedrag en gezondheid

16-11-2018

15.45

Aula

De rol van genen en omgeving in gedrag en gezondheid

prof.dr. A.H.M. Willemsen

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Oratie