Kunnen we de prestaties van handen bij ouderen verbeteren?

12-11-2018

11.45

Aula

Understanding Finger Motor Control In Young And Elderly

M. Mirakhorlo

prof.dr. H.E.J. Veeger, prof.dr. I. Jonkers, copromotoren dr. H. Maas, prof. dr. ir. D.F. Stegeman

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Het werken met de hand is iets dat we nog steeds niet volledig begrijpen, wat zelfs geldt voor de vraag waarom andere vingers onwillekeurig bewegen met de vinger die we bewegen. Een andere vraag die verband houdt met dit fenomeen dat 'enslaving' (het proces van het meebewegen van vingers als we één vinger bewust bewegen) wordt genoemd, is of het effect bij ouderen anders is en zo ja, waarom? Door onze kennis op deze gebieden uit te breiden, kunnen we bijvoorbeeld weten in welke mate we de handprestaties bij ouderen kunnen verbeteren. Het is duidelijk dat op het hoogste niveau ons brein onze bewegingen regelt. Maar er zijn enkele mechanische beperkingen in onze hand en onderarm die een effect hebben op de manier waarop we onze vingers kunnen bedienen. Enslaving kan verband houden met deze twee factoren: neurale (veroorzaakt door de hersenen) en mechanische (als gevolg van de anatomie) beperkingen.

Het promotieonderzoek van Mojtaba Mirakhorlo laat zien hoe de effecten van neurale en mechanische factoren verschillen tussen jongeren en ouderen. Het lijkt erop dat mechanische factoren een meer dominante rol spelen bij jongeren dan bij ouderen. Het is echter nog steeds niet duidelijk in welke mate enslaving verband houdt met mechanische of neurale factoren. Meer kennis over de bijdrage van deze factoren aan enslaving zou bijvoorbeeld relevant zijn voor het potentieel van klinische interventies om de prestaties van handen bij ouderen te verbeteren.

Meer informatie over het proefschrift in DARE