Effecten van methylfenidaat op schoolprestaties kinderen met ADHD

18-09-2018

13.45

Aula

Academic Underperformance in Children with ADHD

A.F. Kortekaas - Rijlaarsdam

prof.dr. J. Oosterlaan, prof.dr. E.J.S. Sonuga-Barke, copromotor dr. M. Luman

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Meer informatie over het proefschrift in DARE