Gezondheid is meer dan geneeskunde. Over hersen-computerinterfaces en ADHD

20-09-2018

10.30 - 17.30 uur

Uilenburgersjoel, Nieuwe Uilenburgerstraat 91, 1011 LM Amsterdam

Gezondheid is meer dan geneeskunde. Over hersen-computerinterfaces en ADHD

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Medisch

Congres / symposium / seminar

Is het mogelijk om computers aan te sturen door hersenactiviteit? Kunnen verlamde patiënten op deze wijze in de toekomst apparaten besturen? En hoe ontstaat ADHD? Waarom groeien sommigen er over heen, en hoe hangt het samen met andere aandoeningen? Cognitieve neurowetenschapper Nick Ramsey, gezondheidszorgpsycholoog Nanda Lambregts-Rommelse en andere wetenschappers nemen je ter gelegenheid van de toekenning van de Joannes Judas Groenprijzen 2018, mee naar de wereld van het hersenonderzoek.

Laureaten
Met een computer aangestuurd door hersenactiviteit zou een verlamde patiënt virtueel een apparaat kunnen bedienen. Laureaat Nick Ramsey combineert fundamenteel hersenonderzoek met onder meer machine learning.
Nanda Lambregts-Rommelse, die de Joannes Juda Juniorprijs ontvangt, onderzoekt genetische en omgevingsgerelateerde oorzaken van ADHD. Hoe ontstaat ADHD, waarom groeien sommigen er overheen, en hoe hangt het samen met andere aandoeningen? 

Met

  • Dorret Boomsma, hoogleraar biologische psychologie, Vrije Universiteit – Individual differences in the brain and attention problems: the role of genes
  • Sarah Durston, hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen, Universiteit Utrecht – Is ADHD a brain disorder?
  • Nanda Lambregts-Rommelse, laureaat Joannes Juda Groen Juniorprijs 2018, universitair hoofddocent afdeling psychiatrie, Radboud Universitair Medisch Centrum – An interdisciplinary approach to the diagnosis and treatment of ADHD
  • José del Millán, Associate Professor Brain-Machine Interface, Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Switzerland – Brain-machine interfaces: beyond decoding
  • Nick Ramsey, laureaat Joannes Juda Groen Seniorprijs 2018, hoogleraar neurochirurgie, Universitair Medisch Centrum Utrecht – Reading the brain to give the locked - In a voice: a moonshot and what it takes to get there
  • Pieter Roelfsema, directeur Nederlands Herseninstituut KNAW en hoogleraar neurobiologie, Academisch Medisch Centrum – Cortical mechanisms for visual perception and restoring them in blindness

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden Kijk voor het volledige programma op de website van de KNAW. Of neem contact op met Linda Groen, linda.groen@knaw.nl, 020 551 0727.
 
Je bent van harte welkom bij dit symposium. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de website.

Organisatie Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO) en de KNAW.