Modelleren van samenspel in het klassieke tweelingen-ontwerp

14-09-2018

15.45

Aula

Modelling interplay in the classical twin design

prof.dr. C.V. Dolan

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Oratie