Eenvoudige gedragsinterventie toch niet zo effectief als gedacht bij depressieve ouderen

23-02-2018

09.45

Aula

The systematic activation method

F.G.H.M. Clignet

prof.dr. A. van Straten, prof.dr. B.K.G. van Meijel, copromotor(en) prof.dr. W.J.M.J. Cuijpers

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Het toepassen van psychologische interventies bij opgenomen depressieve ouderen door verpleegkundigen in een klinische setting lijkt niet effectiever te zijn dan de gebruikelijke zorg. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Frans Clignet.

Clignet beschrijft in zijn proefschrift het invoeren en testen van een eenvoudige gedragsinterventie door verpleegkundigen. Een depressie is een veel voorkomende psychische stoornis die een enorme negatieve impact heeft op het functioneren van ouderen. Er is daarom grote behoefte aan doeltreffende en toegankelijke behandelingen zoals ‘gedragsactivatie’. Hierbij leren depressieve mensen dat het ondernemen van positieve activiteiten een gunstig effect heeft op de stemming (“doe iets leuks en je wordt vrolijk”). Clignet paste deze behandelmethode aan tot een verpleegkundige interventie die hij de Systematische ActiveringsMethode (SAM) noemt.

Clignet voerde de SAM op vijf verschillende afdelingen in waarbij op drie momenten de stemming gemeten werd met vragenlijsten (de experimentele groepen) en vergeleken werd met de uitkomsten van vijf afdelingen waarin alleen de gebruikelijke zorg werd geboden (de controlegroepen). Clignet vond geen verschillen en dit betekent dat de SAM niet effectiever was dan de gebruikelijke zorg. Ook voerde hij een evaluatiestudie bij twaalf verpleegkundigen uit die de SAM toepasten bij deze patiënten. Hier kwam naar voren dat het de verpleegkundigen erg veel moeite kostte om de patiënten te motiveren en ze teveel aandacht moesten schenken aan de overige werkzaamheden op de afdeling.

Meer informatie over het proefschrift in DARE