‘Passende activiteiten’ essentieel voor verpleeghuisbewoners met dementie

23-02-2018

11.45

Aula

Seize the day!

D. Smit

prof.dr. A.M. Pot, copromotor(en) dr. J.C.M.N. Lange, dr. B.M. Willemse

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Dieneke Smit onderzocht de relatie tussen betrokkenheid in activiteiten en de kwaliteit van leven van mensen met dementie in woonzorgvoorzieningen. Ook bestudeerde zij de invloed van de verpleeghuisomgeving op het aanbieden van activiteiten. De betrokkenheid in activiteiten hangt samen met een hogere kwaliteit van leven van bewoners, ook bij mensen met zeer ernstige dementie, blijkt uit haar promotieonderzoek.

Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt gezien als hét uitgangspunt in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. In theorie maakt betrokkenheid in activiteiten hier een belangrijk onderdeel van uit. Woonzorgvoorzieningen lijken echter maar beperkt in staat om bewoners in activiteiten te betrekken.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat bewoners slechts af en toe in activiteiten worden betrokken. Volgens Smit zou dit moeten veranderen. Vaak wordt gedacht dat dit een kwestie van geld is. Best practices laten echter zien dat voldoende aandacht voor activiteiten en betekenisvolle bezigheden nu al mogelijk is, binnen de beschikbare budgetten. Om tot ware verandering te komen, is het voor woonzorgvoorzieningen van belang om activiteiten als onderdeel van de basiszorg te beschouwen, en verzorgenden te leren hoe zij passende activiteiten kunnen aanbieden aan de bewoners, tijdens de gewone zorg. Het onderzoek laat zien dat een kleinschalige zorgomgeving het doen van activiteiten vergemakkelijkt, maar ook dat minder aktiviteiten worden aangeboden wanneer verzorgenden veel werkdruk ervaren. Volgens Smit is het dan ook tijd dat zorgvoorzieningen erkennen dat geld niet de enige oorzaak van het probleem is, en verantwoordelijkheid te nemen voor het activeren van hun bewoners.

Meer informatie over het proefschrift in DARE