Sla het brein niet in de boeien

22-01-2018

11.45

Aula

Do not restrain the prisoner's brain

J. Meijers

prof.dr. W.J.M.J. Cuijpers, prof.dr. G. Meynen, copromotor dr. J.M. Harte

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Gedetineerden worden na slechts drie maanden impulsiever en kunnen zich slechter concentreren. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jesse Meijers, die de mogelijk negatieve effecten van de verarmde gevangenisomgeving op de executieve functies (EF) van gedetineerden onderzocht. EF, zoals planning en impulscontrole, zijn hersenfuncties die ons in staat stellen tot autonoom, doelgericht gedrag en zelfregulatie.

Problemen met EF komen veel voor onder gedetineerden. Meijers vond in zijn onderzoek ook verschillen tussen subgroepen delictplegers: gewelddadige delictplegers blijken verminderd remmend vermogen (respons inhibitie) te hebben ten opzichte van niet-gewelddadige delictplegers. Hij onderzocht verder het verband tussen het slaap-waakritme en agitatie. Gedetineerden die ’s nachts onrustiger zijn, vertonen overdag meer geagiteerd gedrag.

Meijers adviseert op basis van zijn bevindingen om meer aandacht te geven aan het neuropsychologisch (dis)functioneren van de gevangenispopulatie, en aan de mogelijke invloed van een verarmde omgeving op de EF (in het bijzonder impulscontrole) en zelfregulatie van gedetineerden. De (hersenen van) gedetineerden kunnen worden uitgedaagd door de gevangenisomgeving te verrijken, bijvoorbeeld met uitdagende arbeid, running therapy of andere vormen van cognitieve en fysieke stimulatie.

Meer informatie over het proefschrift in DARE