De kracht van wederkerigheid om samenwerking te bevorderen

16-01-2018

09.45

Aula

The Power of Reciprocity to Promote Cooperation

A. Romano

prof.dr. P.A.M. van Lange, copromotor dr. D.P. Balliet

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Reputatie en wederkerigheid zijn uitzonderlijke hulpmiddelen die samenwerking bevorderen in grote samenlevingen en voorbij de grenzen van groepen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Angelo Romano en draagt daarmee bij aan het begrijpen van de kracht van wederkerigheid om samenwerking te voorspellen tussen leden van de eigen groep en vreemdelingen.

Het onderzoek van Romano wijst erop dat de psychologische mechanismen van directe en indirecte wederkerigheid beter presteren dan de psychologische mechanismen van imitatie en conformiteit, vooral in situaties waarin één proces samenwerking bevordert en de ander afvalligheid.

Bovendien vond Romano bewijs voor de veronderstelling dat de voordelen van de op reputatie gebaseerde indirect wederkerigheid niet beperkt zijn tot samenwerking met groepsleden. Deze bevindingen testte hij in diverse spellen, groepen en belangrijker nog, in 17 samenlevingen die verschillen qua culturele achtergrond.

Meer informatie over het proefschrift in DARE