De sociale psychologie van corruptie

16-02-2018

11.45

Aula

The Social Psychology of Corruption

N.C. Köbis

prof.dr. P.A.M. van Lange, copromotor(en) dr. J.W. van Prooijen, dr. F. Righetti

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Corruptie heeft enorme negatieve gevolgen voor mensen over de hele wereld: het laat het nationaal vermogen slinken, veroorzaakt achteruitgang van het milieu, bedreigt de democratie en verhoogt het aantal ongevallen bij natuurrampen.

Voor het effectief reduceren van corruptie zijn empirisch onderbouwde anti-corruptie programma’s nodig. Hoewel er uitgebreide en diverse literatuur binnen de politicologie, rechten, (ontwikkelings-)economie en sociologie bestaat dat vooral kijkt naar corruptie op macroniveau, is er bijna geen sociaalpsychologisch onderzoek dat de micro-determinanten van corrupt gedrag bestudeert. Nils Köbis levert, om dat gat te dichten, een drievoudige bijdrage: theoretisch, methodologisch en empirisch.

Meer informatie over het proefschrift in DARE