Welke rol speelt het krijgen van steun in het leven van jongeren met een visuele beperking?

29-06-2018

11.45

Aula

Social Participation of Adolescents with a Visual Impairment

E.C.M. Heppe

prof.dr. C. Schuengel, copromotor dr. S. Kef

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Promotie

Het vinden van een passende baan, goede vrijetijdsbesteding en genoeg vrienden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor jongeren met een visuele beperking. Om de kansen van deze jongeren in de maatschappij te vergroten, ontwikkelde Eline Heppe een mentoringprogramma (Mentor Support). Zij onderzocht met een RCT of Mentor Support de sociale participatie van jongeren met een visuele beperking kon vergroten. Hierbij bestudeerde ze ook of het programma effectiever was wanneer de mentor zelf ook blind of slechtziend was. Uit haar onderzoek blijkt dat Mentor Support geen effect heeft op de sociale participatie van jongeren met een visuele beperking.

Wel voelden jongeren die meededen aan Mentor Support zich meer autonoom en competenter dan de jongeren zonder mentor. Ook vond Heppe amper verschil tussen jongeren die steun hadden ontvangen van een mentor zonder of met visuele beperking. Beide deden het over het algemeen even goed. Wel beëindigde de koppels waarbij beiden, de mentor en de mentee, een visuele beperking hadden eerder het mentoringprogramma dan de koppels met een mentor zonder visuele beperking.

Uit het tweede onderzoek dat Heppe verrichtte, gefocust op het psychosociaal functioneren van jonge mensen met een visuele beperking, blijkt dat met name de steun van leeftijdsgenoten tijdens de transitie van adolescentie naar volwassenheid van belang is om eenzaamheid op latere leeftijd te voorkomen. Gevoelens van eenzaamheid in de jongvolwassenheid blijkt ook samen te hangen met emotionele stabiliteit en sociale competentie tijdens de adolescentie.

Meer informatie over het proefschrift in DARE