Introductiebijeenkomst Bachelor Pedagogische Wetenschappen en Universitaire Pabo

28-08-2017

13.00 - 14.00 uur

VU Hoofdgebouw, 5A-00

Introductiebijeenkomst Bachelor Pedagogische Wetenschappen en Universitaire Pabo

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Pedagogische wetenschappen

Voorlichtingsactiviteit

Welkomstwoord en informatie over de opleiding