Wat is goed lopen en hoe meet en train je dat?

26-04-2017

13.45

Aula

Steps to follow. Towards the clinical assessment and training of walking adaptability

M.W. van Ooijen-Kerste

prof.dr. P.J. Beek, prof.dr. T.W.J. Janssen, copromotor: dr. M. Roerdink

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Promotie

Wat is goed lopen en hoe meet en train je dat?
Mariëlle van Ooijen - Kerste onderzocht de bruikbaarheid, validiteit en effectiviteit van de C-Mill, een revalidatieloopband, voor het evalueren en trainen van het aanpassingsvermogen bij verschillende patiëntgroepen. Uit het promotieonderzoek blijkt dat de C-Mill bruikbaar, valide en effectief is in het trainen van het aanpassingsvermogen. Echter, de verwachte meerwaarde van C-Mill loopbandtraining ten opzichte van andere therapieën werd niet aangetoond. Mogelijk doordat er nog geen goede uitkomstmaten zijn voor het evalueren van het loop specifieke aanpassingsvermogen.

Goede stapaanpassing ouderen kan vallen voorkomen
Een belangrijk aspect van lopen is dat het lopen aangepast kan worden aan de immer veranderende omgeving. Zo zijn stapaanpassingen nodig om obstakels te ontwijken of om in een menigte te lopen. Deze stapaanpassingen gaan vaak minder goed bij ouderen en na bijvoorbeeld een beroerte of beenamputatie, wat het hoge aantal valpartijen binnen deze groepen deels kan verklaren. Toch was er binnen de looprevalidatie tot voor kort weinig aandacht voor dit belangrijke aspect van loopvaardigheid.

Dit komt omdat het aanpassingsvermogen in de kliniek lastig te evalueren en trainen is. Onlangs is daarom de C-Mill ontwikkeld, een revalidatieloopband voor het uitlokken van stapaanpassingen tijdens het lopen. Er worden namelijk obstakels en/of stapdoelen op de loopband geprojecteerd met behulp van een beamer. Stapaanpassingen die nodig zijn om veilig te kunnen lopen in het dagelijks leven kunnen zo met behulp van de C-Mill worden nagebootst en geoefend.

Meer informatie over dit proefschrift in PURE