Waardering van docenten – Hoe krijgen we de universiteit weer in balans?

20-06-2017

Atrium, D-146 Medische Faculteit, Van der Boechorststraat 7

Waardering van docenten – Hoe krijgen we de universiteit weer in balans?

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Overig

Symposium / Seminar

Docenten op een universiteit combineren in hun dagelijks werk onderwijs en onderzoek. Twee heel verschillende taken waarvoor de waardering uiteen loopt: onderzoek staat over het algemeen in hoger aanzien dan lesgeven aan studenten, terwijl het laatste net zo goed een kerntaak is van een universiteit of academisch ziekenhuis. Het een kan niet zonder het ander. Universiteiten nemen de laatste tijd maatregelen om de waardering van beide taken beter in balans te brengen. Toch zijn we er nog lang niet; docenten hebben het gevoel dat uiteindelijk de publicaties het zwaarste tellen.

In dit symposium staat een betere waardering voor onderwijstaken centraal. Hoe kunnen we universitair docenten ondersteunen en stimuleren? Eerst bekijken we het thema vanuit de wetenschap op het gebied van personeels- en organisatieontwikkeling. Aan de hand van good practices uit binnen- en buitenland zien we vervolgens wat er in de praktijk mogelijk is. Tot slot bespreken we in een paneldebat wat de opgedane inzichten concreet kunnen betekenen voor een betere positie van docenten van VU en VUmc.


 09.30-10.00 Inloop met koffie en thee  
 10.00-10.10  Introductie op het thema van het symposium  (Hester Glasbeek)
 10.10-10.30 Professionele ontwikkeling en duurzame carrières: Een perspectief van- buiten  (Jos Akkermans, uhd HRM, Vrije Universiteit)
 10.35-10.55 Good practices elders: Een internationaal perspectief  (Manon Kluijtmans, kwartiermaker Centre for Academis Teaching, Utrecht)
 11.00-12.00 Paneldebat met VU- en VUmc-docenten en directeur HRM van de VU  (Rolinka Schippers, Inge van Wijk, Sander Begeer, Lidewij van Gils) (Renée-Andrée Koornstra)
 12.05-12.30  Lunch


Wanneer en waar20 juni 10.00-12.30 uur Atrium, D-146 Medische Faculteit, Van der Boechorststraat 7
AanmeldenAanmeldformulier

Dit symposium wordt georganiseerd door LEARN! Academy i.s.m. VUmc School of Medical Sciences ter gelegenheid van de promotie van Thea van Lankveld. De promotie is aansluitend om 13.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit.