VU Matchingsdag Psychologie, Pedagogische Wetenschappen en Universitaire Pabo

06-06-2017

VU Hoofdgebouw

Matching

matching.fgb@vu.nl

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Psychologie

Voorlichtingsactiviteit

De VU vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past! Waarvan je weet wat er van je verwacht wordt om succesvol in je studie te zijn. Maar ook andersom: dat je goed weet wat jij van de opleiding kunt verwachten. Naast het oriënteren op de website, het bezoeken van voorlichtingsdagen en verdiepende activiteiten, helpt VU Matching je met het maken van een goede keuze. Voldoet de opleiding aan jouw verwachtingen? En heb jij de juiste interesses en capaciteiten? Door grondig te checken of je de juiste keuze hebt gemaakt, vergroot je de kans om je opleiding succesvol te doorlopen.

VU Matchingsvragenlijst   
De eerste stap van VU Matching houdt in dat je na je aanmelding in Studielink, als onderdeel van je verdere aanmelding bij de VU, een digitale vragenlijst invult. De vragenlijst is geen toets, maar helpt om inzicht te krijgen in jou als student en biedt je een reflectie op de studie waarvoor je je hebt aangemeld.

VU Matchingsactiviteit
Als je de matchingsvragenlijst hebt ingevuld, word je uitgenodigd voor de activiteit van de opleiding waarvoor je de vragenlijst hebt ingevuld. Dit is het tweede gedeelte van VU Matching: je volgt op 6 juni een verplichte matchingsdag.

Je krijgt twee hoorcolleges en een werkgroep van docenten die onderwijs geven in het eerste jaar. Het gaat om een hoorcollege en werkgroep Inleiding in de Psychologie (voor Psychologie-studenten) of Inleiding in de Pedagogiek (voor studenten Pedagogische wetenschappen/Universitaire Pabo) en een hoorcollege Statistiek. Je bereidt de werkgroep voor aan de hand van literatuur. Aan het einde van de dag maak je een toets.

Programma's
Psychologie
Pedagogische Wetenschappen/Universitaire Pabo