VU-Verwey-Jonker/KIS symposium ‘Het gesprek is een brug’: samen werken aan binding en waardenopvoeding

02-06-2017

13.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur)

Vrije Universiteit Amsterdam, zaal Auditorium.

VU-Verwey-Jonker/KIS symposium ‘Het gesprek is een brug’: samen werken aan binding en waardenopvoeding

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Overig

Symposium / Seminar

Afscheid van Trees Pels als bijzonder hoogleraar Opvoeden in de multi-etnische stad

Trees Pels was vanaf 1 juni 2009 bijzonder hoogleraar ‘Opvoeden in de multi-etnische stad’ bij de Vrije Universiteit. De leerstoel was een initiatief van het Verwey-Jonker Instituut en de VU en werd gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Samenleving en Integratie.
De rode draad in de leeropdracht vormde de waardenopvoeding van kinderen in de migratiecontext, de ondersteuning van opvoeders (ouders, professionals, vrijwilligers) daarbij en de hiertoe benodigde verbindingen tussen gezinnen, informele en professionele voorzieningen.

In het symposium belichten onderzoekers en professionals samen belangrijke resultaten op deze terreinen, debatteren we over waardenopvoeding in het licht van polarisatie en het vraagstuk van gemeenschappelijke identiteit, en komen aandachtspunten voor toekomstig onderzoek naar ‘opvoeden in de multi-etnische stad’ ter sprake.

Sprekers
Introductie: Doret de Ruyter
Lezingen: Marjolijn Distelbrink (ondersteunen van ouders bij waardenopvoeding), Ahmed Hamdi (pedagogiek in de moskee), Elena Ponzoni (verbinding met informele opvoedsteun), met reflectie door (ervarings)deskundigen
Debat met het publiek onder leiding van Hans Boutellier, die ook Ahmed Marcouch interviewt
Slotbeschouwing Trees Pels
Borrel na, met wereldmuziek van zangkoor Gynaikes

Deelnemers
Voor iedereen die werkzaam is in praktijk, beleid en wetenschap van opvoeden, onderwijs en jeugdwelzijn. Ook studenten zijn welkom.

Datum en tijd, plaats
Vrijdag 2 juni 2017, 13.30 - 17.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur).
Adres: Vrije Universiteit Amsterdam, zaal Auditorium.

Aanmelding
Deelname is kosteloos. In verband met het beperkte aantal plaatsen graag aanmelden via dit inschrijfformulier. Bij afwezigheid zonder afmelding wordt € 25,- in rekening gebracht. U kunt zich kosteloos afmelden voor 30 mei 2017.