Mirjam Pijnappels

Mirjam Pijnappels - 200x200Als beginnende bewegingswetenschapper werd ik al snel gegrepen door de vraag hoe wij mensen in staat zijn ons voort te bewegen op twee benen. Als kind leren we dat door vallen en opstaan, met veroudering zullen onze spierkracht, snelheid en evenwichtsvermogen juist afnemen.

De complexiteit die schuilgaat achter ons vermogen om voort te bewegen, wordt pas zichtbaar als het misgaat, bijvoorbeeld door veroudering of ziekte. Een val kan dan ingrijpende gevolgen hebben: een heupfractuur is vaak het begin van het einde. Mijn promotieonderzoek ging over de effecten van veroudering op balanscontrole. Om dit goed in kaart te kunnen brengen, heb ik zowel jongvolwassenen als ouderen in het lab laten struikelen. Hierbij lag de focus op biomechanica en neurale controle.

In 2014 heb ik een grote NWO-beurs gekregen voor mijn aanvraag om onderzoek te doen naar in hoeverre zelfonderschatting en -overschatting een rol speelt bij vallen.
Mijn hypothese is dat ouderen die moeilijk hun fysieke gesteldheid kunnen inschatten, meer risico lopen om te vallen. Er is een overschatting of juist een onderschatting in wat ze denken te kunnen en wat ze daadwerkelijk kunnen. Bewegingsgedrag dus, daarom zit er ook een klinisch psycholoog in het onderzoeksteam.

Nu de nieuwe faculteit een feit is, ontstaan er nog meer mogelijkheden om samen nieuwe onderzoeksprojecten op te zetten. Ik zou graag met collega's van Psychologie een onderzoek uitvoeren naar de vraag hoe je passieve en depressieve ouderen actiever kunt laten bewegen. Er bestaan al dergelijke 'behavorial activation' therapieën en wij willen onderzoeken of ouderen hierdoor echt meer en beter gaan bewegen. Het is belangrijk om interventies te richten op de oorzaak van het probleem. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ouderen denken dat ze gezond bezig zijn als ze de trap nemen, maar dat ze beter eerst opnieuw kunnen leren traplopen. Het is wezenlijk om de antwoorden te vinden op dit soort vragen, zodat we de snel toenemende vergrijzing het hoofd kunnen bieden en ouderen langer fit en actief thuis kunnen blijven wonen.